Tu esi vērtība!

/Gribi mieru - gatavojies karam. Ar Ukrainas pieredzi Latvijas drošībai./

Biedrība “TEV” ir labdarības organizācija, kas izveidota, neplānoti satiekoties vairākiem nepazīstamiem cilvēkiem ar vienu mērķi – sniegt humāno atbalstu Ukrainai, tās civiliedzīvotājiem, armijas personālam, mediķiem, kā arī Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, tai skaitā karavīriem, kas Latvijā veic rehabilitāciju.

Biedrība apvieno 12 aktīvistus un lielu skaitu brīvprātīgos, kuri aktīvi iesaistās biedrības projektos. Iespēju robežās biedrība sniedz atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām Latvijā, atbalstot kā finansiāli, tā praktiski.
Biedrības darbība tiek nodrošināta, pamatojoties uz juridisko un fizisko personu regulāriem finansiāliem un mantiskiem ziedojumiem un atbalsta.
Biedrībai “TEV” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas nosaka, ka personas un uzņēmumi, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. (Detalizēti piemēri atvieglojumu aprēķinam atrodami: https://www.vid.gov.lv/lv/media/1436/download?attachment\)

Tu esi daļa no mums, kas palīdz mums virzīties uz priekšu! Paldies, ka atbalsti!


Saņemtās pateicības un novērtējumi

/Pateicības un novērtējumi par veikto atbalstu, aktīvu iesaisti un līdzdalību humānā atbalsta sniegšanā Ukrainai/

Atbalstītāji, sadarbības partneri