Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Pateicoties ASV departamenta finansējumam, biedrībai ir iespēja organizēt un nodrošināt mentora darba atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā.

 

Latvijā esošo Ukrainas karavīru atbalsts rehabilitācijas veikšanā

Biedrība “TEV” nodrošina psihoemocionālu, tehnisku un konsultatīvu atbalstu ukraiņu karavīriem, kuri bijuši gūstā vai pēc karā gūtajiem ievainojumiem ārstējas un iziet rehabilitācijas kursu Latvijā.  Biedrība “TEV”  nodrošina karavīrus ar ortozēm, dzirdes aparātiem, medikamentiem, sameklē un piesaista dažādus medicīnas speciālistus, psihologus vai sniedz citu palīdzību, kas neietilpst valsts apmaksātajos pakalpojumos, piemēram, nepieciešamības gadījumā apmaksā specializēto transportu, lai nokļūtu konkrētā ārstniecības iestādē Rīgā vai citur Latvijā.
Biedrības “TEV” brīvprātīgie darbojas arī kā mentori un palīdz ukraiņu karavīriem ikdienas situāciju risināšanā: noformēt dažādus dokumentus- invaliditātes apliecības, uzturēšanās atļaujas, dažādus iesniegumus-, sniedz emocionālu atbalstu ikdienā.

Nometnes ukraiņu ģimenēm un karavīriem Latvijā

2022. un 2023. gadā biedrība «TEV» organizējusi jau divas nometnes nedēļas garumā īpaši izvēlētām ukraiņu ģimenēm, kas patvērumu radušas Latvijā, un ukraiņu karavīriem, kas Latvijā rehabilitējas. Katra diena rūpīgi izplānota, piedāvājot valodas apguvi aizraujošā veidā, latviešu tradīcijas un dažādas radošās un sporta aktivitātes, piesaistot attiecīgos speciālistus – pedagogus, psihologus, māksliniekus u.c., ekskursijas, ar mērķi palīdzēt integrēt ukraiņu tautu Latvijas sabiedrībā.
2024. gadā tiek plānota nākamā atbalsta nometne.


Atbalsts ukrainas ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti

Biedrība “TEV” sniedz psihoemocionālu un finansiālu atbalstu bērniem invalīdiem, tai skaitā ar autiskā spektra traucējumiem,- palīdz kontaktēties ar nepieciešamajiem speciālistiem un mediķiem, kuri nosaka tālāko ārstēšanās vai rehabilitācijas gaitu. Biedrība “TEV” šiem bērniem apmaksā procedūras, ABA (Applied Behavior Analysis) ārstniecības terapiju, masāžas, smilšu terapijas un logopēda nodarbības, iegādājas tehnisko aprīkojumu, kā  speciālus krēsliņus ar galvas balstiem, kas uzlabo bērnu ikdienas dzīves kvalitāti un palīdz attīstīt iztrūkstošās prasmes.
Biedrības “TEV” brīvprātīgie komunicē un ir saziņā ar  bērnu invalīdu ģimenēm  visu ārstēšanās un rehabilitācijas gaitu, sniedzot neatsveramu atbalstu ģimenēm grūtā brīdī, atvieglojot viņu ikdienu, iedrošinot un radot pleca sajūtu šeit, Latvijā.

Latviešu valodas sarunvalodu apmācības klubs

“Latviešu sarunvalodas kluba” nodarbības tiek organizētas Ukrainas iedzīvotājiem, kur var apgūt ne tikai jaunas vai papildināt esošās latviešu valodas prasmes, bet arī iepazīt citus cilvēkus un iegūt jaunus draugus.

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, pēc kursa izsniedzot valodas apguves kvalitātes sertifikātu.

Sociālā mentora atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Izmitināšana, dzīves vietas atrašana, palīdzības sniegšana uzturēšanās atļaujas noformēšanā, bankas kontu atvēršana, sociālo pabalstu formēšana, fiziska nogādāšana jebkurā iestādē, medicīnas pakalpojumu sakārtošana. Vajadzību gadījumā sociālā darbinieka, psihologa un citu speciālistu piesaiste. Emocionāla atbalsta sniegšana. Ikdienas situāciju risināšana.