Biedrības darbības aktuālie projekti

Mūsu komanda jau kopš 2022. gada marta aktīvi veic plašus humānā atbalsta pasākumus kā Ukrainā, tā arī Latvijā.